Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

      Tel. 505 610 244

      ms.rupar@op.pl

     Rynek 15

    35-064 Rzeszów

Mapa dojazdu

 

   

 

USTNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ

jest skuteczne, lecz wadliwe. Co to oznacza dla pracodawcy,?

W sytuacji odwołania się pracownika do Sądu, istnieje dla pracodawcy zagrożenie uznania przez Sąd zasadności odwołania, które w zależności od rodzaju wypowiedzianej umowy o pracę może spowodować uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie pracownika do pracy, zasądzenie od pracodawcy na rzecz pracownika odszkodowania. Jeśli natomiast pracownik nie odwoła się do Sądu, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2017 roku termin do wniesienia przez pracownika odwołania wynosi 21 dni. Należy jednak pamiętać, że termin ten liczy się od dnia prawidłowego pouczenia pracownika o prawie i terminie złożenia odwołania. Brak takiego pouczenia naraża pracodawcę przede wszystkim na możliwości realizacji przez pracownika swojego roszczenia na drodze sądowej przez okres 3 lat licząc od dnia wymagalności tego roszczenia, zgodnie z art. 291 §1 Kodeksu pracy.

 

USTNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA

Pracownik, który dokonał ustnego wypowiedzenia umowy o pracę, w razie sporu sądowego, będzie musiał udowodnić przed sądem, że okoliczność taka miała miejsce. Na pracowniku bowiem w tej sytuacji będzie spoczywać ciężar udowodnienia faktu złożenia pracodawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy i to, że zostało ono złożone w sposób niebudzący wątpliwości, co do jego treści i zamiaru pracownika. Skuteczność tej formy ostatecznie zostanie potwierdzona przez pracodawcę poprzez wydanie pracownikowi świadectwa pracy odzwierciedlającego fakt, iż do rozwiązaniu umowy o pracę doszło za wypowiedzeniem ze strony pracownika. Brak uznania przez pracodawcę ustnego wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę zazwyczaj skończy się sporem sądowym, np. w sytuacji odwołania się pracownika od decyzji prawodawcy, z których będzie wynikać, że umowa o pracę została rozwiązania przez pracodawcę w trybie dyscyplinarnym.

 

 
 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zd. 9.07. 2012 r. "Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (...) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/89 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (określane jako RODO lub Rozporządzenie o Ochronie Danych)